Арх. Ангел Захариев

А и А архитекти

Арх. Ангел Захариев е основател, съдружник и управител в „А и А Архитекти“ ООД.

Завършил е специалност „Архитектура“ в УАСГ гр. София през 2003 г. През 2004 г. специализира в Институт по жилищна политика и градско развитие (Institute of Housing and Urban Development Studies – IHS) към университет Еразмус, Ротердам, Холадния.

От 2003 до 2007 г. е докторант към катедра „Градоустройство“ в архитектурния факултет на УАСГ, а от 2004 г. досега е хоноруван преподавател и гост лектор към архитектурния факултет.

През 2005г. заедно с арх. Асен Милев основава архитектурно бюро „А и А Архитекти“.

Като управител на „А и А Архитекти“, арх. Захариев е ръководил проектирането на многобройни обекти, включително на редица ключови проекти в София, определящи посоката на съвременната архитектура и градоустройство в България, като Бизнес Парк София, Capital Fort, Sky Fort, Музейко, NV Tower, Synergy Tower, София Тех Парк, Резиденшъл парк София, регенерация на териториите около Централна гара София и много други.

Заедно с екипа на „А и А Архитекти“ е носител на многобройни архитекурни и градоустройствени награди – „Архитект на годината“, „Сграда на годината“, „Български архитектурни награди“, Архинова, „Студент на годината“, Визар, World Best Project, European Best Project, BIG SEE, Luxury Lifestyle Awards и други.

Арх. Захариев е автор на многобройни публикации в областта на градоустройството и архитектурата и е уважаван лектор, ментор и участник в множество конференции, симпозиуми, уъркшопове и други професионални събития в страната и Европа.

Участва активно в редица граждански инициативи свързани с планирането и управлението на гр. София и развитието на пазара на недвижими имоти. Член е на няколко консултативни съвета по градско планиране и развитие, както и на настоятелството на УАСГ.

Той е един от основателите на фондация ГРУПА ГРАД и Лаборатория за градско развитие, където заедно с други архитекти и урбанисти се бори активно за позитивната промяна в обществената архитектура и градското планиране в България.