Лъчезар Николов

Студио NIKART

Арх. Лъчезар Николов e управител и съосновател на архитектурно студио NIKART. През 2010 завършва висше образование в Университета по архитектура, строителство и геодезия в катедра сградостроителство при доц. д-р арх. Жеко Тилев.

След завършването си работи като архитект по редица градоустройствени и конкурсни проекти в Близкия изток.

След практиката си в България заминава да работи в Норвегия като част от екипа на Faaland arkitekter в Берген и след това продължава своето развитие в Norconsult / Nordic — Office of Architecture в град Осло.

В Норвегия специализира в сферата на BIM технологиите и оптимизирането на архитектурния процес чрез иновативни софтуери продукти и практики чрез използването на АI и VR.

Главен архитект по работата на Sandvika sjøfront като част от екипа на Norconsult за изграждане на цялостно градоустройство и архитектура на крайбрежната ивица на гр. Сандвика близо до Осло. Проектът включва планиране на бъдещото застрояване през 2030 г., с нови квартали със смесена функция, зони за рекреация и нова марина.

Скандинавският начин на живот и мислене са оставили трайна следа в процеса на изграждане и създаване на архитектурата за арх. Николов. Участията в редица международни конкурсни проекти в Близкия изток, Дания, Норвегия и САЩ са важен опит за неговото професионално развитие.

Насител на награда на КАБ „Български архитектурни награди 2021“.