Арх. Мартин Микуш

AlchemyArch

Мартин Микуш е архитект, урбанист, основател на AlchemyArch, докторант към катедра „Градоустройство“ към архитектурния факултет на УАСГ. Работи по дисертация на тема „Планиране и изграждане на самостойни общности, базирани на регенеративно земеделие“.

Арх. Микуш е специализирал Community Planning в University of Cincinnati – DAAP. Той е преподавател в Национална художествена академия в катедра „Индустриален дизайн“. Има опит в архитектурно проектиране и градоустройство в България и САЩ. Консултант е по градско планиране, урбанизъм и ресторативен ландшафтен дизайн.

Мартин Микуш има трайни интереси и солиден опит в строителство на сгради, следвайки концепцията за органична архитектура, с приложение на дървени конструкции и естествени материали и интеграция на ВЕИ. Той проектира и консултира интеграция и изграждане на комплексни системи за отопление с ВЕИ за жилищни сгради, включително offgrid.  

Участвал е и е ръководил множество семинари  на теми, като приложение на естествени материали и традиционни строителни техники в строителството , стратегии за устойчивост и енергоефективност, изграждане на общности.

Арх. Микуш има награда за дизайн Terra Cruda: Милано 2019г., както и публикации на теми „Органична архитектура“, „Регенеративно земеделие и възстановяване на биоразнообразието“, „Градско земеделие и продоволствена сигурност“.

Членство в професионални организации:

  • Активен член на Камара на архитектите в България от 2005 г., член на Управителен съвет на Камарата от 2020 г. (комисия по международни отношения).
  • Член на Съюза на архитектите в България
  • Член на Асоциация за строителство с естествени материали АСЕМ от 2017 г.