Арх. Тихомир Казаков

SGI Architects & Masterplanners

Арх. Тихомир Казаков е специалист в проектирането на офисни, жилищни и градоустройствени проекти с над 20-годишен опит.

След като завършва своето обучение в България, арх. Казаков специализира в градско планиране и урбанистика в University of East London.

През 2005 г. започва самостоятелната си практика като основава АГ Казаков. През 2008г. среща партьора си Александър Доу, с когото създават Stephen George International (по-късно SGI Architects & Masterplanners), като част от международна програма за развитие и партньорство на британската Stephen George + Partners.

Към момента арх. Казаков ръководи всички процеси, касаещи екипа и общата визия на SGI Architects & Masterplanners за създаването на съвременна и устойчива архитектура.